Kontak ons by | Contact us at nalize.boshoff@gmail.com

DIE ONTWIKKELAAR

Die programontwikkelaar

Nalize Boshoff, die ontwikkelaar vir die TjommE met SommE program, is ‘n oud-onderwyseres en het jare lank ekstra Wiskunde klasse aangebied vir leerders tussen 3 jaar tot en met Matriek. Voordat sy gekies het om in Wiskunde te spesialiseer het sy vir ‘n paar jaar ander ekstra klasse aangebied waaronder aanvangslees vir voorskoolse kinders en Afrikaans vir tweedetaalsprekertjies.

21

Totale Jare ervaring

12

Ervaring met Individue en Kleingroepies

20

Ervaring met TjommE met SommE

Nalize Boshoff, programontwikkelaar

Haar skoolhoujare

Nalize het onder andere skoolgehou by Hoërskool FH Odendaal (Pretoria); Hoërskool Rob Ferreira (Witrivier); Laerskool Soutpansberg (Louis Trichardt); en het selfs ‘n draai gemaak by die Gr1’s in die CVO skool. Dit is hier waar sy ‘n liefde ontwikkel het vir kleingroep onderrig.

“Dit is ongelooflik om te ontdek hoeveel meer ‘n mens in so ‘n klein groepie kan vermag as in ‘n normale klassituasie met 23 en meer leerders. Jy werk nie minder nie, maar jy maak ‘n groter verskil.” – Nalize Boshoff, programontwikkelaar

By die onderskeie hoërskole het sy Wiskunde en Afrikaans aangebied, en toe sy klasgee vir grondslagfase (Gr1-3) by learskole het sy ‘n liefde daarvoor ook ontdek. Nalize het ook ervaring in tersiêre onderrig. Sy was vir 2 jaar ‘n dosent vir onderwysstudente aan Makhado College of Education en die ervaring van volwasse onderrig kom deesdae handig te pas tydens opleidingsessies vir tutors en lisensiehouers van TjommE met SommE.

Die pad van individuele- en kleingroepieonderrig versus skoolhou

In die normale klassituasie by ‘n skool (met dikwels heelwat meer as 23 leerders in ‘n klas), word jy as onderwyser/es dikwels gekonfronteer met die wete dat jy nie voldoende by almal in jou klas kan uitkom nie. Jy fokus op die hoofstroom, terwyl jy weet dat jou slim kind verveeld raak en jou sukkelaartjie agter raak ten spyte van jou toegewyde pogings om te differensieer.

“In ons kleingroepe by Tjomme (maksimum 10) raak onderrig regtig bevredigend en maak dit sin. Hier is individuele aandag, goeie kontaksessies en selfbeeldbou ‘n realiteit en jy beleef dat jy ‘n eerlike verskil kan maak.” – Nalize Boshoff, programontwikkelaar

Vanwaar ‘n voorliefde vir verrykingskinders?

Nalize het 3 jaar lank tuisonderrig met haar eie kinders gedoen. Ter voorbereiding daarvoor het sy haarself bekwaam deur so wyd moontlik navorsing te doen oor ‘n verskeidenheid onderrigmateriaal wat beskikbaar is. Sy is onder andere opgelei om ‘n KenWeb skool te kan begin, haar 3 kinders het ‘n Amerikaanse tuisskoolprogram TCE se materiaal gebruik en was 5 jaar ingeskryf by ‘n Suid-Afrikaanse tuisskoolprogram genaamd Moria; sy het Breinlyn onder oë gehad en sy het al wat ‘n handboek en hulpprogram is aangewend tot maksimum stimulasie vir die kroos. Dit het ingesluit Clever; PAL boeke van CNA; MR Publishers se uitgawes; Ken en Verstaan; Wiskunde Plus; Kagiso wiskundepublikasies; Moderne Basiese Wiskunde; Wiskunde vir die Klaskamer; Pac Maths; Wisk is Pret; en meer.

Haar eie kinders het na tuisonderrig terug gegaan skool toe en uitnemend presteer – Henri spog met 98% vir matriek Wiskunde, Rudolph met 92% en Lynette met selde minder as 90% en 9 matriekonderskeidings, waaronder 3 onderskeidings vir Wiskunde is.

Nalize het baie ander tuisskool-mammas gehelp met ekstra Wiskunde klasse vir tuisskolertjies. Sy het vinnig agtergekom dat Amerikaners met Wiskunde 2 jaar voor die Suid-Afrikaanse norme is – wat Suid-Afrikaanse kinders in Gr7 Wiskunde leer, is volgens ‘n Amerikaanse program soos TCE reeds in Gr5 hanteer. Nalize is oortuig dat daar geen rede is waarom ons kinders nie teen dieselfde tempo kan leer nie – daar skort niks met hul potensiaal nie, maar hulle word net nie noodwendig op dieselfde vlak gestimuleer nie. Alle kinders kan floreer op ekstra stimulasie – ons SKULD hulle dit.

“Veral in die laerskoolfase het sterk leerders behoefte daaraan om UITGEDAAG en gestimuleer te word, anders verloor hulle belang by die vak wat vir hulle soveel deure kan oopmaak. ‘n Kind wat Wiskunde met sy orde en patrone MOOI vind, behoort daaraan blootgestel te word op ‘n vlak wat hom interesseer, nie frustreer of verbouereer nie.” – Nalize Boshoff, programontwikkelaar