Kontak ons by | Contact us at nalize.boshoff@gmail.com

VIR WIE?

Ons groepeer die Tjomme in ons klasse volgens potensiaal.

Ons glo nie in ‘n “one size fits all” benadering nie.

Ons differensieer.

Elke kind kry kans om sy of haar potensiaal te ontsluit.

Ons ekstra klasse is dus geskik vir die wat sukkel sowel as vir uitblinkers.


Ons som op

Vanaf 3 jaar tot Matriek

Ons GENIET en VERSTAAN

Individueel of in kleingroepe

Ons VERRYK en REMEDIEER

Ons werk konkreet

Ons bied klasse vir:

Verrykingsklasse

Hierdie klasse word aangebied vir die presteerders: die slimkoppe wat reeds BAIE goed presteer en ekstra stimulasie sal waardeer (tipies die outjies wat 80%-90% kry). Vir die wat reeds mal is oor Wiskunde en graag bietjie meer blootstelling wil hê, is hierdie klasse ideaal. Ons doen ook voorbereiding vir Wiskunde Olimpiades en eksamens.

In verrykingsklasse stimuleer die leerders mekaar en hulle leer baie by mekaar se manier van doen en dink. Die tempo is flink en leerders kan dikwels selfstandig vorder. Hulle kompeteer graag en voer mekaar tot mooi hoogtes. Hierdie klasse word aangebied vir 3 ouderdomsgroepe:

Voorskool: Grade 000; 00 en R
Grondslagfase: Grade 1; 2 en 3
Intermediêre fase: Grade 4; 5; 6 en 7

Onderpresteerders

Hierdie klasse is ontwikkel vir die wat beter kan doen – die gemiddeldes, vir wie ‘n klein bietjie esktra moeite ‘n groot verskil kan maak. Menige 50% of 60%-er is net lui of het dalk iewers moed begin verloor. Almal wat ekstra klasse neem verstaan reeds as hulle by die skool in die klas kom en die arme sieletjie wat nie die voorreg het nie, raak agter: al verder en verder agter, nie omdat hy nie potensiaal het nie, maar omdat sy potensiaal nie reg ingespan word nie.

Menige sportheld raak ook agter. “Ek oefen vir die hokkie-; netbal- of rugby finaal en dis ‘n ernstige saak. Ek kom nie by my huiswerk uit nie, en die juffrou in die klas verduidelik nie so dat ek kan verstaan nie en as ek weer sien is ek verlore”. Op moedverloor se vlakte en dit raak daagliks erger.

Sulke outjies help ons graag.

Hierdie klasse word aangebied vir 3 ouderdomsgroepe:

Voorskool: Grade 000; 00 en R
Grondslagfase: Grade 1; 2 en 3
Intermediêre fase: Grade 4; 5; 6 en 7

Outjies wat stoei

Vir hulle wat dink Wiskunde is aaklig.

Die outjies wat sukkel vorder baie beter in die afwesigheid van “bright sparks”. Hulle word nie intimideer deur ander se spoed en alwysheid nie, wat aanleiding gee daartoe dat hulle die vrymoedigheid ontwikkel om te VRA en te WAAG. Daarom vorder hulle goed op hul eie tempo.

Hierdie klasse word aangebied vir 3 ouderdomsgroepe:

Voorskool: Grade 000; 00 en R

Grondslagfase: Grade 1; 2 en 3

Intermediêre fase: Grade 4; 5; 6 en 7

Hoe werk ons klasse?

‘n Opgeleide tutor bied klasse by die skool of ‘n ander geskikte lokaal aan. Ons maak gebruik van alles wat moontlik ingespan kan word om Wiskunde vir die kind lekker en maklik verteerbaar te maak. Ons help die leerder reduseer tot die essensie, ons gebruik ‘n verskeidenheid van hulpmiddele waarmee hulle kan sien, voel, vat, insien, geniet en verstaan. Ons dril leerwerk in deur op kreatiewe en speelse maniere te herhaal.

Dit wat mondeling in die klas gebeur, is baie meer werd as wat skriftelik te sien is. Behalwe vir die kreatiewe herhaling wat hoofsaaklik in die klas gebeur, leer ons hulle ook om sekere konsepte by wyse van assosiasie te onthou.

Ons help hulle verstaan, opsom, leer en toepas. Vanaf Graad 4 help ons hulle ook met die aanleer van vraesteltegniek. Ons plaas baie klem op die aanleer en gebruik van korrekte syfervaardige terminologie – ‘n kind moet verstaan wat daar Wiskundig vir hom gesê word en in die eksamen kan verstaan wat daar vir hom gevra word.

Na ons mening moet ‘n verstaan voor hy kan herhaal. Hulle werk nie bloot stapels oefeninge deur nie, maar reduseer tot die essensie en nadat hulle verstaan, word dit ingeoefen. Ons gebruik geen rekenaarprogram nie.

Ons speel Wiskunde en kweek by die leerders ‘n liefde en waardering vir die orde en patrone van die vak.