Kontak ons by | Contact us at nalize.boshoff@gmail.com

AGTERGROND EN PROGRAMONTWIKKELING

Soos met alles in die lewe, is hierdie ‘n proses. Hoe vroeër TjommE met SommE die geleentheid kry om insette te lewer en hoe langer die ouer en kind bereid is om vas te byt met die program ten spyte van ander eise en buitemuurse aktiwiteite, hoe groter is die impak wat ons kan maak.

Wat gebeur in die klasse?

Die klasgebeure word fyn beplan en bepaal grootliks ons program se sukses en maak ons uniek. Ons verkoop nie boekies, werkkaarte of lesplanne nie en ons sit nie ‘n kind voor ‘n rekenaar neer nie. Ons berei deeglik voor en gee ‘n GOEIE les. Ons is in voeling met jou kind en leer hom waar hy en sy groepie ons lei. Lesinhoud word gereduseer tot die essensie, lesplanne word geskryf, hulpmiddele word met sorg gekies, gekoop en ontwikkel en aangewend om die les lekker en kindervriendelik te maak.

Kinders kry soveel as wat hul insit – hoewel elkeen van ons tutors goed opgelei is, kan ‘n kind slegs soveel baat as wat hulle bereid is om self in te sit. Die beste vordering kan verwag word met kontinuïteit en toewyding.

‘n Kind wat elke tweede les misloop gaan nie vorder soos die enetjie wat weekliks in die klas is nie. Ons ouers leer gou dat tandartsafsprake en sulke verskonings tot nadeel van sy kind is. As hy ‘n klas misloop, mis hy BAIE.

Hoe werk die groepe?

Die beste vordering vind plaas in homogene groepe en daarom is ons gefokus om kinders van soortgelyke potensiaal saam te plaas. Ons kan alle kinders akkommodeer, ons doen dit net graag deur te differensieer. Verryking en remediëring kan nie in dieselfde klas gebeur nie en ons probeer dit ook nie so doen nie.

Ons differensieer tussen 3 verskillende groepe op grond van potensiaal: verrykingsklasse, onderpresteerders en outjies wat stoei.

Ons beskerm die kinders teen mekaar. ‘n Verrykings-outjie kan nie kom sit en wag vir outjies wat hopelooslik stadiger as hy verstaan nie; ‘n outjie wat sukkel wil ook nie dopgehou word deur ‘n verveelde slimkoppie nie. Ons hou hulle in aparte klasse.

Die program is in Afrikaans en Engels ontwikkel (ons bied baie Engelse klasse aan) en alle werkkaarte is in beide mediums beskikbaar.

Wat is die uitkoms??

Ons beroem ons daarop dat ons leerders sekere konsepte ongelooflik goed bemeester. Terugvoer bevestig vir ons dat ‘n kind wat deur ons hande is tot en met graad 7 bv. BREUKE en DESIMALE GETALLE deeglik onder die knie het. Ons TjommE is gemaklik met vierkants- en kubiekegetalle; hulle kan mooi onderskei tussen faktore en veelvoude; priemgetalle en saamgestelde getalle EN vele ander konsepte. Ons sien die leerders egter net een keer per week en het die keuse gemaak om dit wat ons doen, DEEGLIK te doen eerder as om alles in die program in te forseer.

Ons TjommE VERSTAAN ook wat hulle doen en hulle kan hulself WISKUNDIG korrek VERWOORD. Hulle geniet die klasse en voel vry om te WAAG in die klein homogene groepies. Hulle leer elke keer IETS.
Kinders kry nie werkkaarte huis toe om te gaan “inhaal” nie. Klasgebeure is van so aard dat lesse nie “ingehaal” kan word nie. TjommE moenie lesse misloop nie. Hulle leer dit gou.